Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

2 niedziela Adwentu, 9 grudnia 2018 r.


1

Dzisiaj wspólnota Ludu Bożego w Polsce wspiera ofiarami Kościół na Wschodzie.

2

W zakrystii można otrzymać opłatki oraz świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.

3

Zapraszam serdecznie na Roraty – w Koninie we czwartek o 16:00, w Witoszynie w piątek o 16:00 a w Wymiarkach także w piątek o 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami.

4

Ze względu na pomoc w spowiedzi w dekanacie nie będzie mszy w poniedziałek, wtorek i środę.

5

W przyszłą niedzielę nasza parafia składa ofiary na potrzeby Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

6

We czwartek 13 grudnia w Koninie o 16:30 krawcowa będzie brała miarę od dzieci na stroje liturgiczne a bezpośrednio po tym obowiązkowe spotkanie informacyjne dla rodziców. Obecność obowiązkowa!

7

Spowiedź św. przedświąteczna w naszej parafii będzie 22 grudnia, w sobotę o 12:00 w Koninie, o 13:00 w Witoszynie i o 14:00 w Wymiarkach.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij