Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

Piąta Niedziela Wielkanocna, 26 maja 2019 r.


Informuję, że przed tygodniem zebrano 1556,20 zł na spłacenie prac na dachu kościoła parafialnego w Witoszynie. Ofiarodawcom bardzo dziękuję.

Dzisiaj o 16:00 na plebanii Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Ostatnie dni nabożeństwa majowego poświęcimy modlitwie o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na polu. Proszę wszystkich, którzy tylko mogą o przybycie na msze z modlitwami.

Od piątku modlimy się Nowenną do Ducha Świętego.

W sobotę, 1 czerwca odwiedzę chorych z Komunią św. w Wymiarkach. Do pozostałych udam się w przyszłym tygodniu.

Najbliższa niedziela jest uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego; w polskiej tradycji jest to dzień zbiórki do puszek na rzecz Centrum Opatrzności Bożej.

Nie ustawajmy w rodzinnej modlitwie w intencji naszej Ojczyzny, rodzin, dzieci i młodzieży.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij