Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

5. niedziela zwykła, 10 lutego 2019 r.


1

Dzisiaj, z racji Światowego Dnia Chorego, wspólnota wierzących w Polsce swoimi ofiarami wspiera hospicja działające na terenie diecezji. Bóg zapłać za dar serca dla terminalnie chorych.

2

Kancelaria Parafialna czynna jest we czwartek od 18:00 do 19:00. Konferencja dla rodziców chrzestnych o godzinie 19:00.

3

Zapraszam do udziału we mszy św. „szkolnej” odprawianej w piątek. Szczególnie proszę uczniów przygotowujących się do I Komunii św. oraz młodzież przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania. Przypominam także dzieciom i młodzieży o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy.

4

W tygodniu intencje mszalne są wolne. Zachęcam do zamawiania i wspólnej modlitwy.

5

W najbliższą niedzielę nasza Parafia gościć będzie młodzież wincentyńską zrzeszoną w wolontariacie Stowarzyszenia Świeckich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Jak było to ostatnim razem, usłyszymy o pracy na Madagaskarze, będziemy mogli zobaczyć świadectwo ich pracy oraz pomóc, składając po mszach ofiary potrzebne na sfinansowanie kolejnego wyjazdu na misje. Serdecznie zachęcam do spotkania z młodymi świeckimi misjonarzami.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij